Меморандум за соработка

26.06.2023

Меморандум за соработка потпишаа Државниот инспекторат за шумарство и ловство претставуван од директорот Џемаил Јусуфи и Дирекцијата за заштита и спасување претставувана од директорот д-р Беким Максути. Оваа соработка го означува почетокот на ветувачко партнерство кое ќе донесе бројни придобивки за двете страни преку низа заеднички проекти. Потпишувањето на овој меморандум означува значаен чекор кон зајакнување на зачувувањето и безбедноста на нашите природни ресурси.

 Со експертизата на Државниот инспекторат за шумарство и ловство во управувањето и зачувувањето на шумите, како и умешноста на Дирекцијата за заштита и спасување во одговорот во итни случаи и управувањето со катастрофи, оваа алијанса ветува дека ќе донесе извонредни резултати.

Оваа соработка меѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Дирекцијата за заштита и спасување е доказ за моќта на синергијата и соработката. Преку нивната заедничка посветеност, тие несомнено ќе направат голем напредок во промовирањето на одржливи практики, зачувувањето на нашите скапоцени екосистеми и обезбедувањето на безбедноста и на нашата животна средина и на нашите заедници.memorandum-za-sorabotka-dzs.pdf