Memorandum bashkëpunimi

26.06.2023

Memorandum bashkëpunimi është nënshkruar nga Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, i përfaqësuar nga drejtori Xhemail Jusufi dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, përfaqësuar nga drejtori Dr. Bekim Maksuti. Ky bashkëpunim shënon fillimin e një partneriteti premtues që do të sjellë përfitime të shumta për të dyja palët përmes një sërë projektesh të përbashkëta. Nënshkrimi i këtij memorandumi shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të ruajtjes dhe sigurisë së burimeve tona natyrore.

Me ekspertizën e Inspektoratit Shtetëror të Pyjeve dhe Gjuetisë në menaxhimin dhe ruajtjen e pyjeve, si dhe ekspertizën e Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit në reagimin ndaj emergjencave dhe menaxhimin e fatkeqësive, kjo aleancë premton të japë rezultate të jashtëzakonshme.

Ky bashkëpunim ndërmjet Inspektoratit Shtetëror Pylltarisë dhe Gjuetisë dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim është dëshmi e fuqisë së sinergjisë dhe bashkëpunimit. Nëpërmjet angazhimit të tyre të përbashkët, ata padyshim që do të bëjnë hapa të mëdhenj në promovimin e praktikave të qëndrueshme, ruajtjen e ekosistemeve tona të çmuara dhe garantimin e sigurisë si të mjedisit ashtu edhe të komuniteteve tona.

.memorandum-za-sorabotka-dzs.pdf