Lista

U mbajt një trajnim me temën “Lufta kundër veprimtarive të paligjshme pyjore”

07.12.2022

Në bashkëpunim të përbashkët me Ambasadën Amerikane në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga z. Phil Huff (Agjent Special i Shërbimit Pyjor...

Nënshkruhet memorandum për bashkëpunim me Fakultetin e Pylltarisë

21.09.2022

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë, i përfaqësuar nga drejtori Fikri Aliti, nënshkr

Falënderim bankës komercijale sha Shkup

30.08.2022

Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti I shpreh Falënderim bankes Komercijale SHA Shkup,p