Memorandum Bashkëpunimi

25.05.2023

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë i përfaqësuar nga ushtruesi i detyrës së drejtorit Xhemail Jusufi ka lidhur memorandum bashkëpunimi me Institucionin Publik Parku Kombëtar Pelister i përfaqësuar nga drejtori Osman Shukriu.

./sites/default/files/Objavi/memorandum-za-sorabotka.pdf